Úvod   >  Konkurs

Wygraj InService wielkie dary

Firma InService s.r.o. organizator "Wygraj z InService wielkie dary. Aby stać się uczestnikiem tego konkursu jest bardzo prosta i po prostu zrobić tylko 3 proste kroki.
Zaregistrovat se
Rejestracja przez předvyplněného modelu. Będziesz mieć login i hasło do użycia, gdy chcesz wziąć udział w konkursie.
Přihlásit se
Zarejestruj  przypisane nazwy użytkownika i hasła, które zostaną udostępnione wstawić numery stron protokołu samą usługę, a tym samym wziąć udział w konkursie.
Zaregistrovat číslo servisního protokolu
Numer rejestru protokołu Usługa wyniku egzaminu lub służby interwencyjne do jednostek biznesowych. Każdy rekord usługi musi być zarejestrowana w miesiącu, w którym zostało wydane i mogą być rejestrowane tylko 1x.

Każdy rekord usługi musi być zarejestrowana w miesiącu, w którym zostało wydane i mogą być zarejestrowane tylko 1x.

Liczba protokół usług znajduje się w lewym górnym rogu i jest pięć cyfr kodu numerycznego. Rysunek jest zawsze 1x w miesiącu, a co miesiąc można wygrać 3 nagród, takich jak

  • voucher na masaż
  • Sprawdź, czy na kolację dla dwóch
  • Sprawdź, czy zabiegi kosmetyczne skóry i bardziej atrakcyjnych cenach

Ponadto 1x lat jest wielkim wyciągnąć dla wszystkich protokołów usług w danym roku oraz główną nagrodę w loterii za tydzień wyjazd do Egiptu dla 2 osób.
Loteria jest automatycznie na każdej stronie każdego 16-gie dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Nazwiska zwycięzców pojawi się na stronie internetowej w ciągu 3 dni od daty losowania.

Všeobecné podmínky soutěže

1. Organizátor a technické zajištění

InService s.r.o., Papírenská 1113/1b, 160 00 Praha 6, IČO 28407407, DIČ CZ28407407 www. inservice.cz

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá od 01.03.2010 do odvolání na území České republiky.

3. Způsob vyhlášení soutěže

Soutěž bude vyhlášena pomocí letáků rozdávaných při servisních návštěvách přímo servisními techniky a dále na internetových stránkách spol. INSERVICE s.r.o. (www.inservice.cz).

4. Výhry v soutěži

Jednotlivé výhry a jejich počet jsou přesně specifikovány na www. inservice.cz, odkaz SOUTĚŽ

5. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které splňují tyto další podmínky:
a) Jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace
b) Nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání;
c) Nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;
d) Nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedení v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů.

6. Řešení rozporů, změny pravidel

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.
Provozovatel soutěže nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží ( ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou ), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěže. Provozoval dále nenese zodpovědnost za nesprávné předání výhry v důsledku zneužití kontaktní e-mailové nebo poštovní adresy účastníka soutěže třetí osobou.

7. Ochrana osobních údajů

Poskytne-li uživatel své osobní údaje za účelem účasti v soutěži, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel bude shromažďovat a zpracovávat .
 
Jméno:
Heslo:
© Copyright 2009 InService s.r.o. Veškerá práva vyhrazena