Úvod   >  Competition

Win fantastic gifts with InService

The InService company s.r.o. is the organizer of the competition “Win fantastic gifts with InService". It is very simple to participate in this competition; you have to carry out 3 simple steps only.
Zaregistrovat se
Register yourself according to the pre-filled out specimen form. You will be allocated a registration name and a password that you will use whenever you wish to participate in the competition.
Přihlásit se
Log in using the allocated registration name and password; you will be able to access then the box for entering the service record number, i.e. you can participate in the competition.
Zaregistrovat číslo servisního protokolu
Register the service record number  concerning the service inspection or service action realized at the business unit.

Each service record must be registered in that month when it was issued and it can be registered 1x only.

The service record number is written in the upper left corner and it is a five-digit numerical code. The drawing takes place always 1x a month; you can win 3 valuable prizes every month, e.g.

  • Massage voucher
  • Dinner voucher to a restaurant for two persons
  • Voucher for a cosmetic skin treatment and other interesting prizes

Moreover, once a year there is a main drawing of all service records in the relevant year; the first prize is a one week trip to Egypt for 2 persons.
The drawing proceeds automatically on the web pages, always every 16th day of the following calendar month. The names of winners appear on the web pages within 3 days after the drawing term.

Všeobecné podmínky soutěže

1. Organizátor a technické zajištění

InService s.r.o., Papírenská 1113/1b, 160 00 Praha 6, IČO 28407407, DIČ CZ28407407 www. inservice.cz

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá od 01.03.2010 do odvolání na území České republiky.

3. Způsob vyhlášení soutěže

Soutěž bude vyhlášena pomocí letáků rozdávaných při servisních návštěvách přímo servisními techniky a dále na internetových stránkách spol. INSERVICE s.r.o. (www.inservice.cz).

4. Výhry v soutěži

Jednotlivé výhry a jejich počet jsou přesně specifikovány na www. inservice.cz, odkaz SOUTĚŽ

5. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které splňují tyto další podmínky:
a) Jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace
b) Nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání;
c) Nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;
d) Nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedení v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů.

6. Řešení rozporů, změny pravidel

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.
Provozovatel soutěže nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží ( ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou ), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěže. Provozoval dále nenese zodpovědnost za nesprávné předání výhry v důsledku zneužití kontaktní e-mailové nebo poštovní adresy účastníka soutěže třetí osobou.

7. Ochrana osobních údajů

Poskytne-li uživatel své osobní údaje za účelem účasti v soutěži, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel bude shromažďovat a zpracovávat .
 
Jméno:
Heslo:
© Copyright 2009 InService s.r.o. Veškerá práva vyhrazena