Úvod   >  Gewinnspiel

Gewinnen Sie mit InService tolle Geschenke

Die Gesellschaft InService GmbH veranstaltet ein Gewinnspiel "Gewinnen Sie mit InService tolle Geschenke". Es ist ganz einfach, an diem Spiel teilzunehmen. Es reicht, drei einfache Schritte zu machen.
Zaregistrovat se
Registrieren nach einem Muster. Sie bekommen einen Anmeldungsnamen und ein Kennwort und benutzen diese immer dann, wenn Sie an unserem Spiel Teil nehmen wollen.
Přihlásit se
Anmeldung mit Hilfe von Teilnehmernamen und Kennwort, nachdem die Seite zur Angabe des Serviceprotokolls erscheint und damit die Möglichkeit, am Spiel teilzunehmen.
Zaregistrovat číslo servisního protokolu
Registrierung der Serviceprotokollnummer  über die Servicebesichtigung oder Servicebehandlung an der Geschäftseinheit. Jedes Serviceprotokoll muss in dem Monat registriert werden, in dem er ausgestellt wurde und zwar immer nur einmal.

Jedes Serviceprotokoll muss in dem Monat registriert werden, in dem er ausgestellt wurde und zwar immer nur einmal.

Serviceprotokollnummer wird in der linken oberen Ecke angeführt und es handelt sich um eine fünfstellige Zahl. Verlosung verläuft immer  1x monatlich und jeden Monat können Sie 3 wertvolle Preise gewinnen, wie z.B.

  • Gutschein für eine Massage
  • Gutschein für ein Abendessen im Restaurant für zwei Personen
  • Gutschein für kosmetische Hautbehandlung  und weitere interessante Preise

Dazu verläuft 1x im Jahr eine große Verlosung aller Serviceprotokolle vom laufendem Jahr und der Hauptgewinn ist eine einwöchige  Urlaubsreise nach Ägypten für zwei Personen.
Die Verlosung verläuft automatisch auf den Web-Seiten immer am 16.Tag des nächsten Kalendermonats. Die Namen der Gewinner erscheinen an den Web-Seiten innerhalb von 3Tagen nach der Verlosung.

Všeobecné podmínky soutěže

1. Organizátor a technické zajištění

InService s.r.o., Papírenská 1113/1b, 160 00 Praha 6, IČO 28407407, DIČ CZ28407407 www. inservice.cz

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá od 01.03.2010 do odvolání na území České republiky.

3. Způsob vyhlášení soutěže

Soutěž bude vyhlášena pomocí letáků rozdávaných při servisních návštěvách přímo servisními techniky a dále na internetových stránkách spol. INSERVICE s.r.o. (www.inservice.cz).

4. Výhry v soutěži

Jednotlivé výhry a jejich počet jsou přesně specifikovány na www. inservice.cz, odkaz SOUTĚŽ

5. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které splňují tyto další podmínky:
a) Jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace
b) Nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání;
c) Nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;
d) Nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedení v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů.

6. Řešení rozporů, změny pravidel

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.
Provozovatel soutěže nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží ( ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou ), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěže. Provozoval dále nenese zodpovědnost za nesprávné předání výhry v důsledku zneužití kontaktní e-mailové nebo poštovní adresy účastníka soutěže třetí osobou.

7. Ochrana osobních údajů

Poskytne-li uživatel své osobní údaje za účelem účasti v soutěži, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel bude shromažďovat a zpracovávat .
 
Jméno:
Heslo:
© Copyright 2009 InService s.r.o. Veškerá práva vyhrazena