Úvod   >  Servisné programy

Servisné programy

Ako to funguje?

S každým klientom, ktorý využíva paušalný program si vopred naplánujeme konkrétne termíny a technický obsah servisných prehliadok na rok dopredu. Pri neočakávaných haváriách, ktoré je potrebné riešiť bezodkladne zavoláte na náš HOTLINE 24 hodín denne. V prípade servisného programu DO IT zavoláte a dohodnete si s dispečerom vhodný termín zásahu. Po každej návšteve technika je vyplnený servisný protokol, ktorý obsahuje súpis vykonaných prác, dodaného materiálu, odpracovaného času technika. Súčasne obsahuje odhalené a opravené chyby, poznámku zariadenia, ktoré budú potrebovať čoskoro opravu alebo výmenu. Tento dokument schváli zodpovedný pracovník klienta a slúži ako podklad pre následnú fakturáciu.

Pre domácnosti
Pre domácnostiVyberte si program pre Váš domov...
Pre firemnú klientelu
Pre firemnú klienteluKtorý program si vyberiete pre Vašu firmu?
 
Jméno:
Heslo:
© Copyright 2009 InService s.r.o. Veškerá práva vyhrazena